[מהנדס עורך פטנטים] [מהנדס עורך פטנטים]
SMS טלפן או שלח


טלפן אלינו
Click for English

דף הבית > רישום פטנט > רישום פטנט בישראל


התקשר אלינו היום כדי לרשום פטנט בישראל
ספר חדש על פטנטים והמצאות
הספר מתאר שיטה להרוויח עם המצאה או רעיון
איך לטפח רעיון שלך, להגן עליו ולהרוויח אתו
מחבר הספר: מרק זוטא

ניתן לרכוש את הספר החדש בחנויות אמזון בכל העולם
לבחירתך, יש מהדורה מודפסת וגם ספר אלקטרוני
___________________

רישום פטנט בישראל


מדוע כדאי לרשום פטנט בישראל


יתרון עיסקי: מי שיש לו עסק בישראל, כדאי שיהיה לו פטנט כאן- אז יש לו את הכח למנוע מאחרים לייצר, לשווק או לייבא מוצרים או שירותים מוגנים בפטנט שלו

אם למתחרים שלך יש פטנט בנושא המפריע לך, אם גם לך יש פטנט אתה בעמדה טובה יותר להגיע להסדר איתם, למשל
Cross-Licensing

[רישום פטנט בישראל]
משרד הפטנטים בירושלים
____________________

מתי חייבים להגיש בקשה ראשונה בישראל


החיוב הוא לפי מאפייני המגיש ומאפייני ההמצאה

וכך קובע חוק הפטנטים התשכ"ז-1967

95. שר הבטחון רשאי להורות לרשם להעביר לאדם שקבע לכך העתק של בקשות מסוג פלוני, וכן רשאי הרשם להעביר לשר הבטחון בקשות שנושאיהן נראים לו נוגעים להגנת המדינה, או שהן מכילות סוד בטחוני, הכל כדי לאפשר לשר לשקול אם מן הראוי לתת לגביהן צו כאמור בסעיף 94; שר הבטחון יחליט בכל בקשה כאמור לא יאוחר מארבעה חדשים לאחר שהועברה, וכל עוד לא החליט או לא חלפה התקופה האמורה, הכל לפי הזמן הקצר יותר, לא יעשה הרשם כל פעולה בבקשות האמורות, למעט אישור הגשתן לפי סעיף 14.
...

98. אזרח ישראל, תושב קבוע בישראל, או אדם אחר החייב בנאמנות למדינה, לא יגיש מחוץ לישראל בקשה למתן פטנט על אמצאה שנושאה הוא נשק, תחמושת או שהיא בעלת ערך צבאי אחר, או על אמצאה שסעיף 95 דן בה, ולא יגרום, במישרין או בעקיפין, להגשת בקשה כאמור אלא באחת מאלה:
(1) קיבל על כך מראש היתר בכתב משר הבטחון;
(2) הגיש בישראל בקשה לגבי אותה אמצאה, ומיום הגשת הבקשה עברו ששה חדשים ושר הבטחון לא נתן לגביה צו לפי סעיף 94, או שנתן צו אך כבר אין הוא בר-תוקף. סימן ב': סמכויות בדבר אמצאות הנוגעות לאנרגיה הגרעינית

כמו כן קובע חוק הפטנטים

137. עובד המדינה, חייל, שוטר או עובד מפעל או מוסד של המדינה ששר המשפטים קבעו בצו, או אדם אחר המקבל את שכרו מאחד הגופים האלה, שהמציא אמצאה בתקופת-שירותו או שתוך שנה לאחר תום תקופת-שירותו המציא אמצאה בתחום-תפקידו או בתחום פעילות היחידה שבה הועסק - יודיע עליה לנציב שירות המדינה (להלן - נציב השירות) או לעובד-ציבור אחר כפי שנקבע; הודעה כאמור תימסר סמוך ככל האפשר לאחר ההמצאה, אך לא יאוחר מן המועד שהוא עומד להגיש בו את בקשת הפטנט עליה, ובדרך שנקבעה בהתייעצות עם שר האוצר.

138. אדם החייב במתן הודעה לפי סעיף 137 לא יגיש מחוץ לישראל בקשת-פטנט או בקשת-הגנה אחרת על אמצאתו זולת - באחת מאלה:
(1) קיבל על כך מראש היתר מידי נציב השירות או מידי עובד-ציבור אחר שהוסמך לכך;
(2) תוך ששה חדשים מיום שהודיע על אמצאתו לפי סעיף 137 לא נקבע כי זכויותיו באמצאה, כולן או מקצתן, עברו, על פי סעיף 132 או על פי הסכם, למדינה או למפעל או למוסד של המדינה שבו עבד.
____________________

עלויות רישום פטנט בישראל


כיום חוק הפטנטים קובע שתי אגרות ממשלתיות להגשת בקשה לפטנט בארץ: 1,208 ש"ח או 2,014 ש"ח. אגרות ממשלתיות משתנות מידי פעם, בארץ וגם בעולם. בחו"ל האגרות עולות מידי פעם, ואילו בארץ לפעמים הן גם יורדות. כדאי לבדוק עם עורך הפטנטים או במשרד המשפטים לגבי האגרות המעודכנות ביותר. בנוסף, יש כמובן עלות העבודה

פירוט האגרות הממשלתיות אפשר למצוא באתר של רשות הפטנטים
אגרות ממשלתיות עבור פטנטים, סימני מסחר ומדגמים
____________________

מסלול מהיר לפטנט רשום בארצות הברית


משרד הפטנטים האמריקאי הביע את אמונו במשרד הפטנטים בארץ והבוחנים כאן: אם בקשת פטנט עברה את הבחינה בהצלחה בישראל, אפשר לקבל פטנט בארצות הברית עם בחינה מצומצמת מאד. יש תנאים וסייגים שונים, כדאי להתייעץ עם עורך פטנטים. ישראל חתמה הסכמים דומים למניעת כפל בחינה, גם עם ארצות נוספות
____________________

זירוז הבחינה בישראל


הליך רישום פטנט יכול לקחת מספר שנים, כי יש תור גדול של בקשות פטנט המחכות לבחינה. יש מסלול של בחינה מזורזת, העוקף את התור. במקרים שזה אפשרי, הבחינה מתחילה תוך כשלשה חודשים במקום אחרי שנתיים-שלש. כך הצלחנו לקבל פטנט רשום תוך שנתיים ואפילו תוך שנה אחת ממועד הגשת הבקשה לפטנט. יתרון נוסף: ככל שהבחינה מתבצעת מוקדם יותר, הסיכויים לעבור את הבחינה בהצלחה ולקבל פטנט רשום- יותר טובים
___________________

_______________________________________צור קשר


תנאיי גישה


ניהול תיק פטנטים


עורכי פטנטים מומחים


מהנדס עורך פטנטים

שיטות חדישות


משחק הפטנטים
ללמוד על הגנת פטנט דרך משחק מיוחד

Multi-IP
הגנה יותר חזקה ולזמן יותר ארוך

Patentics
פתרון בעיות קשות של חיפוש, בחינת פטנטים והפרת פטנט

קניין רוחנימדגם


סימני מסחר


סימני שירות

רישום פטנטים בעולםרישום פטנט, ישראל


רישום פטנט, ארצות הברית


בקשת פטנט פרוביזורי


PCT בקשת פטנט


EPO רישום פטנט, אירופה

ייעוץ מומחהייעוץ טכני - הנדסי
ע"י מהנדס אלקטרוניקה עם נסיון בפיתוח בתעשיה

זירוז הבחינה
מדוע כדאי לך לקבל פטנט רשום מוקדם יותר

הצלת פטנט או בקשה
הפטנט בוטל? יתכן שאפשר להחזיר אותו לתוקף

Second opinion
הבחינה מתעכבת, אתה לא מרוצה? כדאי לשמוע דעה נוספת

_______________________________________


SMS טלפן או שלח


טלפן אלינו


אם יש לך שאלה, שלח לנו דוא"ל או ס.מ.ס., ועורך הפטנטים יענה לך

marc@patent4u.co.il

דף הבית > רישום פטנט > רישום פטנט בישראל


התקשר אלינו היום כדי לרשום פטנט בישראל


_______________________________________אינג. מרק זוטא, משרד עורך פטנטים


רח' חיים עוזר 32, פתח תקוה
Tel. 03-9226767 | Fax 03-9192287 | Mobile: 0522-720039
marc@patent4u.co.il | www.patent4u.co.il | Skype: patent4u

QR קישורית לאתר שלנו עבור סמארטפון